KODY:::: By uaktywnić funkcję wciśnij [Ctrl] + [Shift] + C i w oknie konsoli wpisz autoPatch on - by aktywować automatyczne pobieranie aktualizacji gry, lub autoPatch off - by funkcję tę dezaktywować. Kody modyfikujące wygląd otoczenia deleteAllCharacters usuwasz wszystkich simów! (użyj w widoku sąsiedztwa). Vsync on zwiększasz efekty świetlne Vsync off zmniejszasz efekty świetlne temperate zmieniasz otoczenie z pustynnego na umiarkowane (użyj w widoku sąsiedztwa). boolprop displayNeighborhoodRoads false pozbywasz się skał i wież boolprop displayNeighborhoodRoads false pozbywasz się dróg boolprop displayNeighborhoodFlora false usuwasz wszelką roślinność z sąsiedztwa boolprop displayNeigborhoodWater false usuwasz wodę z sąsiedztwa boolprop allObjectLightsOn true przedmioty będą teraz ciągle podświetlone boolprop displayLookAtBoxes true widzisz, na co patrzy wybrany sim Garść kodów Poniżej podajemy najbardziej przydatne kody. Aby magiczne formuły zadziałały, w trakcie gry wciskasz na raz klawisze [Ctrl] + [Shift] + C. U góry ekranu wyświetla się okno konsoli, w którym wpisujesz wybrany kod i zatwierdzasz go, wciskając [Enter]. Przydatne kody kaching dostajesz 1000 simoleonów motherlode zdobywasz fortunę w postaci 50 000 simoleonów help wyświetlasz listę większości kodów aging off twój sim nie będzie się starzał aging on twój sim ponownie zaczyna się starzeć intprop censorgridsize 0 pozbywasz się cenzury w grze intprop censorgridsize 8 przywracasz cenzurę w grze twinzr2cute gwarantuje urodzenie się bliźniąt expand powiększasz okno konsoli exit zamykasz okno konsoli changelotzoning dorm zmieniasz istniejącą już posesję w działkę pod akademik stretchSkeleton X zmniejszasz lub powiększasz swojego sima. Zamiast X wstaw liczbę wskazującą skalę. Normalną wielkość ma sim przy X=1.0. slowMotion X spowalniasz upływ czasu, przy czym X=0 to normalny upływ czasu, a X=8 maksymalne spowolnienie intProp maxNumOfVisitingSims X zapraszasz na przyjęcie wskazaną liczbę gości (zamiast X wstaw liczbę gości jaka ma przyjść na twoją imprezę). Uwaga! Jeśli okno konsoli nie pojawia się, wciśnij najpierw [Ctrl][Shift][B], a dopiero później [Ctrl][Shift][C]. Kody ułatwiające budowanie moveObjects w trybie budowania i kupowania swobodnie rozmieszczasz przedmioty, a za pomocą ikony ręki poruszasz dowolne przedmioty boolprop lotInfoAdvencedMode true wyświetlasz informacje o działce boolProp displayPaths true widzisz ścieżki, którymi poruszają się wybrani simowie boolprop locktiles false możesz ustawiać płytki podłogowe poza posesją boolprop constrainFloorElevation false możesz podnosić i opuszczać podłoże, nawet jeżeli znajdują się na nim przedmioty boolprop showFloorGrid true włączasz siatkę w trybie budowy lub zakupów boolprop showFloorGrid false wyłączasz siatkę w trybie budowy lub zakupów boolprop ShowLotPackageFilename true widzisz